Fotografická publikácia Châteaux po našom – nové rozšírené vydanie zachytáva viac ako 130 fotografii opustených a chátrajúcich kaštieľov na Slovensku, rozdelených do kategórii podľa ich posledného využitia, ktoré býva často prekvapivé – popri školách či skladoch napr. posilňovne či kaderníctva)  Kniha je doplnená odbornými textami z oblasti fotografie, pamiatkovej ochrany a histórie kaštieľov na území Slovenska. Je svedectvom o rozsiahlej premene, ktorou prešla naša spoločnosť v dôsledku politických zmien v 20. a 21. storočí aj výpoveďou o zložitom vzťahu k našim kultúrnym hodnotám.
O záujme o tému svedčí aj úspešná crowdfoundingová kampaň: www.startlab.sk/chteaux-po-nasom

Châteaux po našom – nové rozšírené vydanie
Texty: Tomáš Pospěch, Miloš Dudáš, Denis Haberland
Grafický dizajn: Lucia Zednikovičová
Postprodukcia: Peter Drežík
Sadzba: Peter Gála
Preklad: Marianna Bachledová
Vydavateľstvo: vydané vlastným nákladom
354 strán, 135 farebných fotografii
Väzba: pevná, šitá
Cena (predajná, s DPH): 45 euro
Rok vydania: 2021, ISBN 978-80-570-2155-1
Rozmery a hmotnosť: 26 x 21,6 x 4,5 cm / 1,8 kg
Jazyk: slovesnký / anglický
Rusovce –  kultúrne zariadenie, sídlo SĽUK-u, slovenského ľudového umeleckého kolektívu, 2018
Rusovce – kultúrne zariadenie, sídlo SĽUK-u, slovenského ľudového umeleckého kolektívu, 2018
Žíp –  byt, 2017
Žíp – byt, 2017
Krásny Brod –  sobášna sieň, 2020
Krásny Brod – sobášna sieň, 2020
Viac o projekte: 
O téme opustených a chátrajúcich kaštieľov som začala premýšľať v roku 2007, keď sa mi dostal do rúk časopis s článkom o kaštieli v Želiezovciach. Pôsobil v ňom svetoznámy skladateľ Franz Schubert aj svetoznámy cukrár Franz Sacher, ktorý v ňom piekol dnes už legendárne Sacherove torty. Text sa niesol v kultúrnom duchu a vedľa neho bola uvedená fotografia kaštieľa, ktorý vyzeral na spadnutie. (V súčasnosti sa postupne obnovuje.) Pripadalo mi to ako veľký nepomer. Na jednej strane bohaté kultúrne dedičstvo, na druhej smutná realita.

Fotografovať som začala o niekoľko rokov neskôr počas štúdia na Inštitúte tvorivej fotografie Sliezskej univerzity v Opave. Myslela som si, že v roku 2015 už bude väčšina chátrajúcich kaštieľov opravená, no opak bol pravdou. Fotografovala som realisticky, bez pátosu a prikrášľovania. Neustále som sa pýtala: Ako je možné, že sa tak hodnotné kultúrne dedičstvo dostalo do tak nelichotivého stavu?
Chcela som poukázať na nedávnu a problematickú minulosť 20. a 21. storočia, ktorá tento stav spôsobila, a o ktorej sa stále zdráhame otvorene hovoriť. S vedúcim práce Tomášom Pospěchom sme sa preto rozhodli pre netradičné členenie – nie podľa historických období, slohov či štýlov, ako to v prípade pamiatok býva zvykom, ale podľa ich posledného využitia. Vznikol tak zvláštny slovník pojmov a obrazov, ktoré by sme si prirodzene nedávali do súvislosti. Vidíme historickú budovu, no vedľa nej je napísané sklad. Vzniká tak nepomer, ktorý vytvára napätie. Vidíme, že tu niečo „nesedí“. Niektoré využitia sú prekvapivé i vtipné – posilňovňa, kaderníctvo či diskotéka, zároveň však pripomínajú, ako ďaleko sa odklonili od pôvodného zámeru, pre ktorý boli kaštiele vybudované. Politické a spoločenské zmeny zásadne ovplyvnili spôsob, ako dnes vnímame kultúrne hodnoty a ako k nim pristupujeme.

Projektu som sa venovala 7 rokov. Precestovala som celé Slovensko. Do rozšíreného vydania knihy sa dostali všetky opustené a chátrajúce kaštiele, ktoré bolo možné v jednotnom štýle odfotografovať.

Týmto projektom chcem poukázať na to, že zachovávať hodnoty, ktoré sa v podobe kaštieľov na Slovensku nachádzajú, má zmysel a tejto téme je potrebné venovať pozornosť – pripraviť dlhodobú stratégiu obnovy, financovania, využitia, zúročenia ich hodnoty... Kniha podáva obrazové svedectvo o stave kaštieľov v dobe, keď som ich fotografovala. Môže byť výstrahou, poučením do budúcnosti i dokumentáciou v prípade ich obnovy či úplného zániku.
Back to Top